Wyższe stopy procentowe

stopy procentowe

Patrząc na obecną sytuację Rady Polityki Pieniężnej w Polsce, pojawia się coraz więcej wątpliwości, czy do końca jej kadencji uda się utrzymać stopy procentowe na poziomie 1,5%, które są rekordowo niskie? Coraz więcej pojawia się powodów świadczących o tym, że podwyżka nastąpi i to już w całkiem niedalekiej przyszłości.

Przyczyny możliwego wzrostu stóp procentowych

Od stycznia 2016 roku, wciąż wzrasta poziom cen w polskiej gospodarce. Wtedy to gospodarka wyszła z deflacji, a więc spadku cen i nastąpiła inflacja, czyli więc wzrost cen, który trwa do dziś. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego i możemy to też odczuć na naszych portfelach. Patrząc na porównania oszacowane przez GUS, wzrost cen nie przekracza poziomu 2%, z wyjątkiem 2017 roku, gdzie wynik wyniósł 2,5%. Do tej pory wszystko w kwestii stóp procentowych utrzymywało się na stałym poziomie, ale prawdopodobnie już niedługo nastąpią duże zmiany. Rynek stopy procentowej, wskazuje na bardzo duże szanse podwyżki stóp procentowych, jaka będzie miała miejsce w Polsce i zostanie dokonana przez Radę Polityki Pieniężnej. Skąd taka sytuacja? Związane jest to między innymi z tak zwanymi stawkami FRA 9 x 12, które określają oczekiwany poziom 3- miesięcznego WIBOR-u w terminie do jednego roku. Ich wartość zwiększona została do poziomu 1,76%, mimo tego, że w marcu wynosiła 1,7%.

Co więc powoduje ten wzrost? Przede wszystkim jest to związane ze stałym i silnym wzrostem wynagrodzeń, które mogą prowadzić do wzrostu presji inflacyjnej ze strony większych konsumpcji. Jednocześnie wzrost wydatków związanych z gospodarstwami domowymi, może powodować jednocześnie i wzrost cen. Ponadto, coraz więcej firm planuje podwyżki cen towarów i usług. Polityka działa na takiej zasadzie, że firmy mimo wzrostu kosztów, nie odczują zmian, gdyż mogą je po prostu przerzucić na odbiorcę końcowego, a to może powodować wzrost inflacji bazowej. Co więcej, za wzrost inflacji w Polsce odpowiada również wzrost cen paliw i żywności, gdzie coraz to droższe jedzenie, związane jest z suszami i chorobami roślin.

Działania w Polsce

Cała ta sytuacja w Polsce sprawia, że Rada Polityki Pieniężnej zaczyna wątpić, by do 2022 roku udało się utrzymać tak niskie stopy procentowe na poziomie 1,5 %. Osoby znające temat i orientujące się w kwestii stóp procentowych, mają różne poglądy na ten temat. Jedni uważają, że powinien nastąpić wzrost o 0,25 pkt procentowego, jako ruch wyprzedzający. Inni zaś są zdania, iż w połowie 2020 roku możemy zobaczyć wzrost powyżej 3,5%. Im bardziej prawdopodobna podwyżka stóp w Polsce, tym lepsza pozycja złotego na rynku. Co się stanie na przestrzeni najbliższych miesięcy? Musimy obserwować sami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button