Zasady dobrych praktyk dla instytucji pozabankowych

Zasady dobrych praktyk dla instytucji pozabankowych - zdjęcie

Zasady Dobrych Praktyk to rozwiązania, które zostały opracowane przez Fundację Rozwoju Rynku Finansowego i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Powstały dokument, określa zasady działania instytucji pożyczkowych w obszarach najbardziej ważnych dla samych konsumentów.

Dzięki wyszczególnionym zasadom, każdy, kto korzysta z wszelkiego rodzaju usług firm pozabankowych, może mieć zapewniony odpowiedni poziom ochrony. Tym samym, nastąpi dzięki temu zwiększone zaufanie do sektora, oraz dbałość o jego odpowiedni i zrównoważony rozwój.

Instytucje pozabankowe to wciąż temat rzeka, gdzie możemy zauważyć wiele uchybień i działań, które nie do końca opierają się na polityce fair play. Z usług instytucji pożyczkowych korzysta bardzo duża część osób, a to wszystko sprawia, że sektor w tej branży wciąż się rozwija, oferując coraz to lepsze i ciekawsze rozwiązania ze swojego segmentu produktów. Mimo tego, że wiele się zmienia na rynku, wciąż możemy zobaczyć różnorodne uchybienia i nieprawidłowości. Doskonalenie praktyk biznesowych, minimalizowanie nieprawidłowości, ujednolicanie standardów- te wszystkie działania są konieczne, aby móc funkcjonować zgodnie z porządkiem prawnym, jak również i z zasadami etyki biznesu.

instytucje pozabankowe

Czym jest samoregulacja?

Samoregulacja, czyli tak zwana miękka regulacja, to rozwiązania, które odpowiadają za wymogi etyczne, za wyznaczanie dobrych obyczajów i rzetelności konsumenckiej. To, co z pewnością wymaga samoregulacji, to prace w obrębie przeciwdziałania możliwości odchodzenia od przepisów ustawy. Obowiązują one poprzez na przykład rolowanie pożyczek (przedłużanie okresu spłaty), zbyt wysokie koszty odsetek, pobieranie za dużych opłat wstępnych i tego typu podobnych rozwiązań.

Co znajduje się w Zasadach Dobrych Praktyk

Aby nie dopuścić do nieetycznych działań, które są świadczone przez instytucje pozabankowe, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, powołały Zespół Roboczy do spraw Zasad Dobrych Praktyk Instytucji Pożyczkowych, które mają na celu poprawę jakości praktyk biznesowych w branży. Co takie dobre praktyki mają zrobić lub w czym mają nam pomóc? Efektem tych działań jest na pewno samoregulacja branżowa, która dotyczy tych problemów. Zasady Dobrych Praktyk mają na celu pokazanie szeregu rozwiązań, które służą poprawie praktyk biznesowych.

Co one nakazują? Co zakazują? Czego dotyczą? Wprowadzono między innymi szereg kryteriów związanych z powiązaniami między instytucjami pożyczkowymi, tak, aby przeciwdziałać nielegalnemu postępowaniu przedsiębiorców, którzy starali się wcześniej obchodzić przepisy. Wprowadzono wymóg weryfikacji, dochodu podanego przez przedsiębiorców pożyczkowych, jeśli chodziło o pożyczki powyżej 15 000 zł.

Kolejnym krokiem, było zaprzestanie pobierania opłat od pożyczkobiorców za przygotowanie umowy, czy też inne działania, związane ze wstępnym działaniem, zanim się otrzyma pożyczkę. Co istotne, wprowadzono także zabezpieczenia pożyczek, gdzie wartość zabezpieczenia nie może przekraczać dwukrotności całkowitej kwoty do zapłaty. I na końcu wprowadzono także podwyższenie kapitału firmy pożyczkowej, do kwoty minimum 500 000 zł do grudnia 2020 roku i 1 000 000 zł do grudnia 2022 roku.

Kompleksowy zbiór Zasad Dobrych Praktyk to wszelkie działania, które zawarte są w jednym miejscu. Konsument powinien znać te zapisy, zaś wszystkie parabanki muszą ich w pełni przestrzegać. Nadzór nad instytucjami pozabankowymi, to jedyna szansa na to, by takie firmy mogły świadczyć swoje usługi legalnie, aby umyślnie nie wprowadzać konsumentów w lawinę długów, z których jest już naprawdę bardzo trudno wyjść.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button